Javascript

איך אני יכול להפעיל JavaScript על המחשב שלי?

כדי להשתמש באתר שלנו אתה צריך לוודא ש JavaScript מופעל בדפדפן שלך. פעל על פי הפרטים המופיעים מטה על מנת להפעיל את JavaScript על המחשב שלך:

אינטרנט אקספלורר

 • לחץ כלים > אפשרויות אינטרנט
 • בחר Tab אבטחה, ועל חלון האבטחה לבחור באפשרות רמה מותאמת אישית
 • בחלון ההגדרות למטה Scripting פעיל. בדוק אם מופעל ולחץ על OK
 • אתה תראה הודעת אזהרה, לחץ על כן ואז JavaScript יופעל

Mozilla Firefox

 • לחץ כלים > אפשרויות
 • בחר בכרטיסיית התוכן, ולחץ כדי לבחור את Enable JavaScript בתיבת הסימון
 • יש לרענן את הדף הנוכחי כדי להריץ JavaScript

Google Chrome

 • לחץ הגדרות מתוך התפריט הנפתח
 • בתחתית הדף, לחץ על הצג הגדרות מתקדמות
 • תחת פרטיות > הגדרות תוכן, אפשר לכל האתרים להריץ JavaScript (מומלץ) 

מכשירי iOS

 • לחץ על הגדרות > Safari > מתקדם
 • הפוך את האפשרות JavaScript לפעילה.